EmailTwitterFacebookLinkedIn
Privacy verklaring sollicitatieprocedure

 

 

Algemeen

Voor een goed verloop van de sollicitatieprocedure verwerkt Stichting Meander Medisch Centrum (hierna ook: “Meander”, “wij” of “ons”) persoonsgegevens. Meander hecht grote waarde aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van sollicitanten (“jij”). Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, gegevens die verband houden met jou of die jou identificeren (hierna: “persoonsgegevens”), verzamelen, delen, gebruiken en/of anderszins verwerken, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Stichting Meander Medisch Centrum, gevestigd aan Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Om met jou in contact te kunnen treden, of om op een sollicitatie te reageren, wordt door ons om persoonsgegevens gevraagd. Het gaat dan onder meer om NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en Curriculum Vitae. De gegevens die Meander in het geval van een sollicitatie verzamelt, worden gebruikt om jouw verzoek te kunnen beantwoorden, jouw sollicitatie te kunnen beoordelen, of om jou aanbiedingen te kunnen doen of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Meander. Wanneer je deze gegevens niet aan ons verstrekt kunnen wij jouw sollicitatie niet in behandeling nemen. Heb je de baan gekregen en komt jij in dienst bij Meander, dan worden je gegevens onderdeel van jouw personeelsdossier.

Door het insturen van het digitale sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat de afdeling Personeel & Organisatie jouw persoonlijke gegevens opneemt in onze sollicitatiedatabase voor een optimale selectieprocedure.

Beschermen en bewaren van persoonsgegevens

Het uitgangspunt is dat wij niet meer gegevens verzamelen en verwerken dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Jouw sollicitatiegegevens worden alleen beschikbaar gesteld aan de vacaturehouder en selectiecommissie van de vacature waarop je hebt gereageerd.

Diegenen die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens gaan hier zorgvuldig mee om en zijn gehouden aan een contractuele geheimhoudingsplicht.
Als je solliciteert of concreet interesse toont in een vacature of het verrichten van werkzaamheden voor Meander, dan bewaart Meander je persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden gedurende minimaal één jaar na afronding van het sollicitatie proces.

Persoonsgegevens die wij delen met derden

Wij maken gebruik van een (commerciële) derde partij om ons te ondersteunen bij het verwerken van jouw gegevens. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Verwerking vindt altijd plaats onder de verantwoordelijkheid van Meander.

Rechten

Als personeelslid heb je in het kader van de privacywetgeving de volgende rechten rond de verwerking van je persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij over jou verwerken;
 • Het recht op rectificatie van de persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op gegevenswissing;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid met betrekking tot gegevens die jij aan ons hebt verstrekt;
 • In sommige gevallen: het recht van bezwaar;
 • Het recht om je toestemming in te trekken.

Toetsing vindt plaats na indiening van je verzoek. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke vereisten en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren en of de privacy van anderen niet geschonden wordt. Je verzoek wordt met een motivatie toe- of afgewezen binnen een termijn van 1 maand. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan Meander de termijn met nog eens twee maanden verlengen.

Mocht je vinden dat er niet op redelijke wijze voldaan wordt aan je verzoek , dan kun je je wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming van Meander.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

Contact – vragen of klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking en/of bescherming van jouw persoonsgegevens door Meander, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via InfoFG@meandermc.nl. Dit zijn tevens de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Wijziging

Deze privacyverklaring is opgesteld in juni 2019. Meander behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

 

Heeft u vragen over werken bij Meander?

Veelgestelde vragen

Contact via email

Privacy verklaring sollicitatieprocedure

Algemeen

Voor een goed verloop van de sollicitatieprocedure verwerkt Stichting Meander Medisch Centrum (hierna ook: “Meander”, “wij” of “ons”) persoonsgegevens. Meander hecht grote waarde aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van sollicitanten (“jij”). Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, gegevens die verband houden met jou of die jou identificeren (hierna: “persoonsgegevens”), verzamelen, delen, gebruiken en/of anderszins verwerken, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Stichting Meander Medisch Centrum, gevestigd aan Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Om met jou in contact te kunnen treden, of om op een sollicitatie te reageren, wordt door ons om persoonsgegevens gevraagd. Het gaat dan onder meer om NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en Curriculum Vitae. De gegevens die Meander in het geval van een sollicitatie verzamelt, worden gebruikt om jouw verzoek te kunnen beantwoorden, jouw sollicitatie te kunnen beoordelen, of om jou aanbiedingen te kunnen doen of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Meander. Wanneer je deze gegevens niet aan ons verstrekt kunnen wij jouw sollicitatie niet in behandeling nemen. Heb je de baan gekregen en komt jij in dienst bij Meander, dan worden je gegevens onderdeel van jouw personeelsdossier.

Door het insturen van het digitale sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat de afdeling Personeel & Organisatie jouw persoonlijke gegevens opneemt in onze sollicitatiedatabase voor een optimale selectieprocedure.

Beschermen en bewaren van persoonsgegevens

Het uitgangspunt is dat wij niet meer gegevens verzamelen en verwerken dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Jouw sollicitatiegegevens worden alleen beschikbaar gesteld aan de vacaturehouder en selectiecommissie van de vacature waarop je hebt gereageerd.

Diegenen die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens gaan hier zorgvuldig mee om en zijn gehouden aan een contractuele geheimhoudingsplicht.
Als je solliciteert of concreet interesse toont in een vacature of het verrichten van werkzaamheden voor Meander, dan bewaart Meander je persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden gedurende minimaal één jaar na afronding van het sollicitatie proces.

Persoonsgegevens die wij delen met derden

Wij maken gebruik van een (commerciële) derde partij om ons te ondersteunen bij het verwerken van jouw gegevens. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Verwerking vindt altijd plaats onder de verantwoordelijkheid van Meander.

Rechten

Als personeelslid heb je in het kader van de privacywetgeving de volgende rechten rond de verwerking van je persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij over jou verwerken;
 • Het recht op rectificatie van de persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op gegevenswissing;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid met betrekking tot gegevens die jij aan ons hebt verstrekt;
 • In sommige gevallen: het recht van bezwaar;
 • Het recht om je toestemming in te trekken.

Toetsing vindt plaats na indiening van je verzoek. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke vereisten en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren en of de privacy van anderen niet geschonden wordt. Je verzoek wordt met een motivatie toe- of afgewezen binnen een termijn van 1 maand. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan Meander de termijn met nog eens twee maanden verlengen.

Mocht je vinden dat er niet op redelijke wijze voldaan wordt aan je verzoek , dan kun je je wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming van Meander.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

Contact – vragen of klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking en/of bescherming van jouw persoonsgegevens door Meander, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via InfoFG@meandermc.nl. Dit zijn tevens de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Wijziging

Deze privacyverklaring is opgesteld in juni 2019. Meander behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

 

Heeft u vragen over werken bij Meander?

Veelgestelde vragen

Contact via email