Email

Vul dit sollicitatieformulier in, voeg je motivatiebrief en CV toe. Klik daarna op de knop Aanmaken om je sollicitatie te versturen.

vrijwilliger

Persoonlijke informatie

Voeg je motivatiebrief en CV toe (Als PDF of DOCX bestand)

Je kunt hier je foto toevoegen

Additionele informatie

Privacy statement

Meander Medisch Centrum hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden.      Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van    het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door Meander Medisch Centrum en gedurende 1 jaar worden opgenomen in onze database.